Polityka prywatności

Wprowadzenie

Jako Fundacja Efektywny Altruizm traktujemy poważnie ochronę danych osobowych naszych interesariuszy oraz wszystkich użytkowników naszych serwisów, czy usług. W poniższym dokumencie staramy się przedstawić jak zabezpieczamy Twoje dane oraz wszystkie informacje o sposobach, w które je wykorzystujemy.

W przypadku dodatkowych pytań lub niejasności prosimy o kontakt pod adresem kontakt@efektywnyaltruizm.org.

Ostatnia aktualizacja: .

 

Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem danych jest Fundacja Efektywny Altruizm z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000726237, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00 - 454 Warszawa. Kontakt ze Fundacją w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:kontakt@efektywnyaltruizm.org.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dla realizacji celów statutowych zgodnie z zakresem naszej działalności, Fundacja przetwarza Twoje dane osobowe (zawsze zgodnie z prawem i z wykorzystaniem zabezpieczonych kanałów). Poniżej znajdziesz wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu informowania o działalności Fundacji oraz przyjęcia i procedowania zgłoszenia na wolontariat, przetwarzamy za pośrednictwem https://shorturl.at/aeN17 dane osobowe, jak:

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Adres email,
 • Miasto,
 • Obecne zajęcie

W celu zarejestrowania jako członkostwa przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Adres email,
 • Telefon,
 • Adres

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

W celu księgowym, archiwalnym i dowodowym (np. w przypadku przekazania darowizny) przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Adres email,
 • Telefon,
 • Adres,
 • Kwota wpłaconej darowizny

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Fundacji jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją działalności, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda).

 

Cookies

 1. Fundacja na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasze systemy informatyczne, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebook, Google).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej:
  • zapewnianie bezpieczeństwa – pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
  • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej – pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie;
  • stan sesji – w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  • utrzymanie stanu sesji – jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
  • tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Dzięki temu można ją ulepszać, dostosowując działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy Google Analytics;
  • korzystanie z funkcji społecznościowych dostarczanych przez Facebook.
 3. Wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany – bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Twojej tożsamości.
 4. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej – całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 5. Musimy jednak uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

 

Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę wycofać.
 2. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wystarczy wysłać maila na adres kontakt@efektywnyaltruizm.org
 3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie wsparcia misji Fundacji, czy korzystania z usług oferowanych przez Fundację.
 2. Aby przekazać darowiznę online, konieczne jest podanie imienia, adresu e-mail oraz ewentualnych danych wymaganych przez pośrednika płatności.
 3. Aby otrzymywać informacje i aktualności o działalności Fundacji, konieczne jest podanie imienia oraz adresu e-mail.

 

Odbiorcy danych osobowych

Korzystamy z pomocy i usług innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez następujące podmioty:

 • Facebook, Inc.
 • Google LLC
 • Poczta Polska S.A.
 • Slack Technologies, Inc.
 • TYPEFORM, SL
 • Asana, Inc.

Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

Fundacja nigdy nie sprzedaje, czy wypożycza Twoich danych osobowych, czy informacji o odwiedzinach i ruchu na naszych stronach.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Uprzejmie informujemy, że w związku z działalnością statutową Stowarzyszenia i/lub realizacją usługi Twoje dane osobowe mogą być przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek identyfikować podstawę prawną takiego przekazywania.
 3. W naszym przypadku dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych i/lub Szwajcarii.
 4. Podmioty przetwarzające dane, z których usług korzystamy są objęte programem “EU–US Privacy Shield”, który został stworzony na potrzeby wymiany danych osobowych przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone. Usługa Tresorit, która zarejestrowana jest w Szwajcarii, czyli poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, otrzymaliśmy zapewnienie o przestrzeganiu wszystkich wymogów przewidzianych w RODO nakładanych na podmioty przetwarzające dane osobowe.
 5. W związku ze współpracą z podmiotami działającymi w ramach programu Privacy Shield informujemy, że na potrzeby przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii nie stosujemy żadnych zabezpieczeń przewidzianych w RODO, np. wiążących klauzul korporacyjnych czy też standardowych klauzul umownych.
 6. W przypadku potrzeby przekazania Twoich danych osobowych do państw trzecich, które według Komisji Europejskiej nie spełniają minimalnych warunków ochrony danych osobowych, informujemy, że Twoje dane osobowe mogą być przekazywane dopiero po uzyskaniu Twojej jasnej i dobrowolnej zgody na tego typu działanie. Biorąc pod uwagę wskazane okoliczności, uprzedzamy jednak, że w tej sytuacji nie jesteśmy w stanie zagwarantować odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych, a samo przekazywanie ich do takiego państwa trzeciego niestety wiąże się z pewnym ryzykiem.
 7. W każdej chwili udzielimy Tobie dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoich danych osobowych przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel (np. przeprowadzenie rekrutacji). Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 

Uprawnienia podmiotów danych

Informujemy, że posiadasz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.

 1. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 5. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez: wysłanie maila bezpośrednio do Fundacji na adres kontakt@efektywnyaltruizm.org

 

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną w wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności powiadomimy drogą e-mailową.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia .
Ta strona korzysta z ciasteczek.
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch na naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie.