Jak przynieść światu najwięcej dobra?

Czym jest Efektywny Altruizm?

Jak przynieść światu najwięcej dobra wykorzystując ograniczone środki? Efektywny Altruizm szuka odpowiedzi.

Dowiedz się więcej

Jak działamy w Polsce?

Fundacja Efektywny Altruizm to polska gałąź międzynarodowego projektu. Działamy we współpracy z Centre for Effective Altruism w Oksfordzie.

Poznaj nas