Myśl jak efektywny altruista

opublikowany 1.12.2017 | tłumaczenie: Justyna Ferenc | źródło oryginału: William MacAskill, "Doing Good Better"

5 kluczowych pytań efektywnego altruizmu

Jak wielu ludzi odniesie korzyść i w jakim stopniu?

Tak jak James Orbinski - doktor, który brał udział w selekcji medycznej podczas ludobójstwa w Rwandzie - musimy podejmować trudne decyzje dotyczące tego, komu pomagamy, a komu nie. Wymaga to zastanowienia się, jak duże będą korzyści zapewnione przez różne działania. Wskaźnik QALY (z ang. quality-adjusted life year), czyli liczba lat życia skorygowana jego jakością, pozwala na porównanie wpływu, jaki mają poszczególne programy medyczne.

Czy jest to najbardziej efektywna rzecz, którą możesz zrobić?

Najlepsze programy medyczne i edukacyjne są setki razy lepsze niż “po prostu” bardzo dobre programy. Eradykacja ospy prawdziwej dostarczyła ogromną ilość dobra, bezpośrednio pokazując, że pomoc krajom rozwijającym się jest na ogół wysoce opłacalna.

Czy ten obszar jest pomijany?

Na klęski żywiołowe przeznacza się znacznie więcej funduszy niż na bieżące problemy związane ze śmiercią i cierpieniem, jak na przykład zaniedbywane choroby tropikalne. Z tego powodu pomoc w przypadku klęsk żywiołowych nie jest najefektywniejszym sposobem wydatkowania pieniędzy. Co więcej, leczenie chorób takich jak malaria, które dotykają ludzi w krajach rozwijających się, jest znacznie skromniej finansowane niż walka z takimi schorzeniami jak nowotwory. Z tego powodu najczęściej osiąga się znacznie większy wpływ lecząc ludzi cierpiących na malarię niż na nowotworów.

Co stałoby się w przeciwnej sytuacji?

Po udziale w programie Scared Straight, młodzi ludzie byli skłonni popełniać przestępstwa częściej niż w przypadku, gdyby w nim nie uczestniczyli; program ten przyniósł tym samym więcej szkody niż pożytku. W ramach niektórych zawodów, takich jak lekarz, czasami czyni się dobro, które i tak byłoby uczynione przez inną osobę. Z drugiej strony, w przypadku zarabiania, by dawać (ang. earning to give) dokonuje się zmian, które w przeciwnym razie nie miałyby miejsca.

Jakie są szanse na sukces i jak duża byłaby jego skala?

Niektóre działania, takie jak głosowanie, angażowanie się w politykę, popieranie zmian systemowych lub zmniejszanie ryzyka globalnych katastrof, są efektywne nie dlatego, że niosą wysokie prawdopodobieństwo zmiany, ale dlatego, że jeśli jednak coś zmienią, to ich wpływ będzie ogromny.

Którym organizacjom dobroczynnym warto przekazywać darowizny?

Czym zajmuje się dana organizacja charytatywna?

Jak dużo różnych programów ona prowadzi? Jakie konkretne działania realizuje ta organizacja w każdym poszczególnym programie? Jeśli prowadzi ona więcej niż jeden program, dlaczego to robi?

Jak opłacalny jest obszar działania każdego z programów?

Czy organizacja skupia się na najważniejszych problemach? Czy jej programy są ewidentnie efektywne kosztowo i jeśli tak, to jak bardzo?

Jak solidne są podstawy naukowe każdego programu?

Jakie są przesłanki dowodzące słuszności prowadzenia danych programów przez organizację? Czy efektywność programów jest testowana? Czy organizacja wnikliwie monitoruje i ewaluuje postępy poczynione w ramach swoich programów?

Jak pomyślnie został wdrożony każdy z programów?

Czy zarząd organizacji ma na koncie wyraźne sukcesy w innych obszarach? Czy działalność organizacji jest przejrzysta? Czy organizacja przyznaje się do błędów, które popełniła w przeszłości? Jakie są alternatywne organizacje, które mógłbym wesprzeć? Czy istnieją dobre powody do przypuszczania, że właśnie ta organizacja jest najlepsza spośród wszystkich dostępnych alternatyw?

Czy organizacja potrzebuje dodatkowych funduszy?

Jak wykorzystane byłyby dodatkowe fundusze? Dlaczego do tej pory darczyńcy nie wsparli tej organizacji do takiego stopnia, że nie miałaby już na co wydawać większej ilości środków pieniężnych?

Jaką ścieżkę kariery powinienem wybrać?

Jak osobiście będę pasować do tej pracy?

Jak bardzo usatysfakcjonowany będę w tej pracy? Czy jestem podekscytowany na myśl o wykonywaniu tej pracy? Czy myślę, że mógłbym poświęcić się tej pracy przez znaczny okres czasu? Jak dobry jestem albo mogę być w pracy tego rodzaju, w porównaniu z innymi ludźmi i w porównaniu z innymi ścieżkami kariery, które mógłbym wybrać?

Jaki będzie mój wpływ, gdy wybiorę taką ścieżkę kariery?

Na przepływ jakiej ilości środków finansowych i innych zasobów mógłbym mieć wpływ poprzez wykonywaną przeze mnie pracę, ludzi, których budżetem dysponowałbym, pieniądze, które zarobiłbym czy platformy publiczne, do których uzyskałbym dostęp? Jak efektywne są działania, na które mógłbym przeznaczyć te środki?

Jaki ta praca przełożyłaby się na mój wpływ w późniejszym życiu?

W jakim stopniu ta praca pomoże mi w budowaniu umiejętności, kontaktów i kwalifikacji? Czy pozwoli mi otwierać przed sobą nowe możliwości? Jak dużo się dowiem o tym, co mógłbym chcieć robić w przyszłości, podejmując tę konkretną pracę?

Na jakich działaniach powinienem się skupić?

Skala

Jak duży jest ten problem? Ile osób obejmuje i jak bardzo wpływa na ich życie w krótszej, a jak w dłuższej perspektywie czasowej?

Pominięcie

Jak dużo zasobów jest już przeznaczanych na rozwiązanie danego problemu? Jak dobrze rozdzielane są te zasoby? Czy istnieje powód, aby przypuszczać, że rynki albo rządy nie rozwiążą tego problemu bez pomocy?

Rozwiązywalność

Jak łatwo jest poczynić postępy w rozwiązywaniu tego problemu i jak łatwo je monitorować? Czy istnieją jakieś działania wspomagające rozwiązywanie problemu - i jeśli tak, jak silne są przesłanki do podjęcia tych działań? Czy przewiduję, że będę w stanie odkryć nowe, obiecujące drogi rozwoju?

Osobiste dopasowanie

Uwzględniając swoje zdolności, zasoby, wiedzę, kontakty i pasje, jak prawdopodobne jest, że będę mieć istotny wpływ na daną dziedzinę?
Masz do nas pytanie? Chcesz się czymś podzielić? Napisz do nas lub udostępnij wpis w mediach społecznościowych i zacznij dyskusję!